SISTOLA

Sistola - jest figurą retoryczną, mającą swe źródło w łacinie, polegającą na skróceniu artykulacji zazwyczaj dłużej wymawianej sylaby. W językach, w których pisowni zaznacza się akcenty (np. języki romańskie) diastola sprowadza się do nietypowego zaakcentowania słowa (zaakcentowanie sylaby wcześniejszej powoduje skrócenie artykulacji kolejnej). W pisowni innych języków sistola nie odnajduje swojego odzwierciedlenia. Jako figura retoryczna stosowana jest w celu uzyskania pożądanego rytmu lub ekspresji wypowiedzi.
Stan na 25.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 14:13