DIASTOLA

Diastola - jest figurą retoryczną, mającą swe źródło w łacinie, polegającą na wydłużeniu artykulacji zazwyczaj krótko wymawianej sylaby. W językach, w których pisowni zaznacza się akcenty (np. języki romańskie) diastola sprowadza się do nietypowego zaakcentowania słowa. W pisowni języka polskiego spotykamy się z podwójnym, bądź kilkukrotnym zapisem tej samej samogłoski. Diastola stosowana jest w celu uzyskania pożądanego rytmu lub ekspresji wypowiedzi.

Stan na 15.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 14:12