EDUKACJA MEDIALNA

Wg Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: "[edukacja medialna] to proces kształtowania i upowszechniania umiejętności świadomego i krytycznego korzystania ze środków masowego przekazu we wszystkich grupach społecznych oraz wiekowych. Proces edukacji medialnej to działania, które powinny trwać przez całe życie, ponieważ formy i technologie przekazu ulegają zmianom, a ponadto społeczeństwo także ulega ciągłym przeobrażeniom."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 06:01