METAPLAZM

Metaplazm - zjawisko językowe polegające na zmianie pisowni i/lub wymowy słów, przy zachowaniu ich niezmiennego znaczenia. Wyróżnia się 13 rodzajów takich transformacji:
- proteza językowa, epenteza i paragoga - polegające na dołączaniu fonemu lub grupy fonemów do słowa, odpowiednio na jego początku, w środku lub końcu;
- afereza, synkopa, apokopa - polegające na zanikaniu fonemów na początku wyrazu, w jego środku lub końcu;
- diastola i sistola - w których dochodzi do zniekształceń w akcentowaniu sylab w obrębie wyrazu;
- diereza i synereza - wprowadzające zniekształcenia dyftongów i rozziewów;
- synalefa i ektlipsa - polegające na połączeniu wymowy dwóch stojących obok siebie wyrazów;
metateza (przestawka) - w której dochodzi do zmiany kolejności sąsiadujących głosek.
Stan na 24.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 06:57