INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Wg  Zbigniewa Klocha (2007): "(...) interdyscyplinarność jest immanentną cechą wszelkich naukowych dociekań. Trudno też mówić o jednorodnej metodologii badań interdyscyplinarnych, w grę wchodzi raczej szereg niesprzecznych podejść metodologicznych, których efektem powinna być spójna wypowiedź. Odrębność metodyk, eklektyzm metodologii nie jest zazwyczaj sam w sobie płodny poznawczo, to raczej rozległa wiedza pozwalająca patrzeć na problem z różnych perspektyw przynosi interesujące wyniki. Póki co, nie ma czegoś takiego jak metodologia interdyscyplinarna, w ścisłym sensie terminu. Być może nad tą sprawa warto się zastanowić, być może nowe konwencje zostaną wypracowane, być może tendencje, o których tu mowa przeminą i powrót do specjalizacji znów stanie się kanonem badawczym. Historia humanistyki zna nawiązania do zapomnianych wątków i pomysłów, które, jeśli po latach wracają, to powracają zazwyczaj w zmienionej, innej postaci, jak to chociażby miało miejsce z zainteresowaniem biografią autora w kontekście jego literackiego dzieła."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 13:47