AFEREZA

Afereza – proces fonetyczny polegający na zaniku głoski, litery lub sylaby na początku wyrazu. Na przykład w języku polskim: skra < iskra. Afereza jest  jedną z transformacji słów spotykaną w historycznych procesach wyłaniania się języków, np. przeobrażania się łaciny w poszczególne języki romańskie, np. z łaciny na hiszpański:
    lectorile [pulpit] > letril > latril > atril. Dawniej aferezę stosowano w poezji (do czasów Romantyzmu, najbardziej powszechnie w Renesansie) jako środek stylistyczny pozwalający na zachowanie odpowiedniego metrum (wzorca rytmicznego)

Stan na 24.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: PAWEŁ IREK
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 07:22