KOHORTA

Zbiorowość ludzi, wyodrębniona na podstawie wspólnie przeżytych zdarzeń, które nastąpiły w określonym momencie lub okresie. Celem wyodrębnienia, jest obserwacja i analiza wybranych faktów demograficznych i społecznych podczas życia członków wyodrębnionej zbiorowości, zaczynając od wspólnego dla nich zdarzenia np. rok urodzenia, rok zawarcia małżeństwa, grupa osób rozpoczynających naukę w określonym roku itp. Kohorty wykorzystywane są w badaniach porównawczych np. między różnymi pokoleniami lub też bada się te same kohorty wiekowe po upływie określonego czasu.

Stan na 23.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Kohorta" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 21:52