ANALIZA CZYNNIKOWA

Zespół metod statystycznych pozwalających na sprowadzenie dużej liczby zmiennych występujących w badaniu do znacznie mniejszej liczby zmiennych nieobserwowalnych (czynników) odpowiadających za występującą korelację między zmiennymi wyjściowymi (obserwowanymi).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Analiza czynnikowa" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 20:11