AGREGACJA

Sumowanie pierwotnych danych i tworzenie danych zbiorowych, tzw. agregatów. np. dochód narodowy lub agregatowe indeksy cen są agregatami w przeciwieństwie do indywidualnego dochodu obywatela lub ceny określonego dobra. (interpunkcja oryginalna - BF)

Stan na 23.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Agregacja" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 20:05