STRONA REDAKCYJNA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "druga lub czwarta liczona strona publikacji. Zawiera zwykle informacje ze strony tytułowej, nazwiska współtwórców publikacji, informacje techniczne (copyright, ISBN itp.), pełną nazwę wydawnictwa wraz z adresem. Na stronie redakcyjnej może być umieszczony również kolofon. W sytuacji gdy ze względów technicznych na końcu publikacji pozostają więcej niż dwie kolumny puste, stronę redakcyjną można przenieść na koniec."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 103.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:25