RGB

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "model barw addytywnych, zapisany przy użyciu trzech barw: czerwonej, zielonej i niebieskiej (od ang. red, green, blue), służący do przedstawiania obrazów na ekranie monitora (addytywne mieszanie fal promieniowania świetlnego)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 98.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 13 Styczeń, 2016 - 15:48