PROJEKTOWANIE INFORMACJI

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "dziedzina projektowania zajmująca się bezpośrednim przekazem informacji w sposób maksymalnie klarowny i czytelny. Wszystkie środki użyte w projektowaniu informacji (barwa, forma, rodzaj pisma, itd.) muszą być logiczne, a tym samym łatwe w zrozumieniu. Projektowanie informacji ma szczególne znaczenie w sytuacjach zagrożenia, systemach orientacyjnych, znakach bezpieczeństwa, instrukcjach obsługi, interfejsach, diagramach, wykresach, itd."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 97.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 11:09