RENCISTA

definicja rekonstruowana

Osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Socjalnych - art. 4 pkt. 11 ustawy.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Prawnych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Rencista" w Serwisieprawa.pl
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 20:00