PERMUTACJA LITER

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "ustawianie obok siebie różnych znaków pisma na etapie projektowania. Celem tego procesu jest znalezienie odpowiedniego rytmu pisma, ustawienie świateł międzyliterowych, odsadek itp."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 88.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:21