PAGINACJA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "numerowanie i oznaczanie kolejnych stron publikacji. Numerów stron nie umieszcza się na podlegających paginacji stronach tytułowych, kolumnach pustych, stronach nietypowych (np. całkowicie wypełnionych ilustracjami), kolumnach szpicowych (w wypadku  paginacji na dole strony)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 87.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:20