KLASYFIKACJA PISM

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "podział pism w zależności od wyglądu, okresu pochodzenia, zastosowania itp. Istnieją różne próby klasyfikowania pism, które nigdy się do końca nie udają ze względu na występowanie pism o formach pośrednich. W Polsce próby klasyfikacji pism podjęli się Andrzej i Roman Tomaszewscy - stąd nazwa ich systemu ART. Dzielą oni pisma łacińskie ze względu na zróżnicowanie graficzne na cztery klasy: antykwy, pisma gotyckie, pisanki i ksenotypy. Klasy dzielą się następnie na dwie grupy: pisma dwuelementowe oraz pisma jednoelementowe. Grupy dzielą się na dwie podgrupy: pism prostych i pism pochyłych. Na każdym poziomie można też dzielić pisma na pisma szeryfowe i pisma bezszeryfowe lub stosować podział ze względu na okres powstania. W literaturze angielskojęzycznej prawie w ogóle nie stosuje się podziału na pisma jednoelementowe i dwuelementowe, z kolei antykwy najczęściej rozróżnia się ze względu na okres, z którego pochodzą. Klasyfikacja międzynarodowa (zgodna z niemiecką normą DIN16518) dzieli pisma na: antykwy renesansowe, antykwy barokowe, antykwy klasycystyczne, antykwy jednoelementowe szeryfowe, antykwy jednoelementowe bezszeryfowe oraz inne odmiany antykw, a ponadto pisanki, pisma gotyckie, pozałacińskie, ozdobne i reklamowe."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, ss. 67-68.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:11