GRUBOŚĆ PISMA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "grubość elementów tworzących znaki pisma danego kroju i odmiany. Według Polskiej Normy PN-73/P-55009 mierzona szerokością pierwszego pionowego elementu litery 'n' wielkości 10 punktów systemu Didota. Według tego pomiaru wyróżnia się pisma: bardzo cienkie [~ ultra light, thin] - poniżej 0,2 mm; cienkie [~ light] - między 0,2 a 0,3 mm; zwykłe [~ regular] - między 0,3 a 0,4 mm; półgrube [~ bold] - między 0,4 a 0,6 mm; grube [~ heavy] - między 0,6 a 0,85 mm; oraz bardzo grube [~ extra bold, black] - powyżej 0,85 mm."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, ss. 60-61.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:04