CZCIONKA (KROTŁO)

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "nośnik pisma w kształcie prostopadłościanu, zwykle metalowego, będący materiałem zecerskim, którego odbicie tworzy znaki pisma. Podstawowy materiał zecerski służący do druku typograficznego. Nieprawidłowa, lecz powszechnie stosowana w języku polskim (głównie przez błędne tłumaczenie interfejsu programów komputerowych) nazwa kroju pisma."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 43.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 11:50