BITMAPA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "rodzaj zapisu cyfrowego grafiki rastrowej w postaci układu pikseli. Termin ten jest często używany do określenia wszystkich formatów grafiki rastrowej, z których najpopularniejsze to gif (od ang. Graphic Interchange Format) - przeznaczony do grafiki ekranowej, jpeg (od ang. Joint Photographic Experts Group) - kompresujący plik kosztem jego jakości (kompresja stratna) oraz tiff (od ang. Tag Image File Format) - zapisujący obrazy bez strat, uchodzący obecnie za najlepszy format do przechowywania obrazów cyfrowych."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s 50.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 11:38