ABREWIATURA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "umowny skrót w piśmie. Wyróżnia się abrewiaturę suspencyjną (to jest skrót powstały przez obcięcie wyrazów, np. "inż.") oraz kontrakcyjną (to jest skrót powstały przez ściągnięcie wyrazów, np. "dr"). Abrewiaturą może być pojedyczny znak pisma (np. $)."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk. Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s 43.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 19 Styczeń, 2016 - 12:37