KLUB zorganizowana grupa tematyczna

Zorganizowana grupa prowadząca w instytucjach kultury systematyczne zajęcia o określonym profilu tematycznym, kierowana przez wykwalifikowanych pracowników instytucji kultury. Koło (klub) terapeutyczny prowadzi stałą działalność na rzecz niepełnosprawnych i zagrożonych patologią.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Klub" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 22:15