DIAGRAM

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Diagramy są to w zasadzie zwarte figury, najczęściej geometryczne, o łatwo wymierzalnych parametrach, pozwalających w stosunkowo prosty sposób obliczyć ich wielkość i poszczególne elementy składowe, które reprezentują wartość liczbową zjawisk i obiektów. Podstawową cechą odróżniającą poszczególne rodzaje diagramów, jako znaków odzwierciedlających wielkość zjawisk, jest sposób ich mierzenia, czyli właściwości metryczne. Dlatego w pierwszym rzędzie wyróżnia się diagramy jednoparametrowe i wieloparametrowe. W drugiej kolejności wzięto pod uwagę wyraz graficzny oraz prostotę wyobrażenia. Z tego ostatniego powodu należy odróżnić bezpośrednio przyswajane wyobrażenie diagramów płaskich od wyobrażenia trudniejszego diagramów bryłowych. Diagramy bryłowe jednoparametrowe posiadają kształt graficzny ich rzutu na płaszczyznę, a bryłowatość jest wyrażona bądź dodatkowymi efektami graficznymi (podcieniowanie, podbarwienie), bądź konstrukcją i przyjętym sposobem obliczania objętości. Diagramy bryłowe wieloparametrowe stanowią oddzielną grupę, gdyż ich bryłowatość znajduje bezpośredni wyraz w ilości parametrów."

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, s. 61.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 12:05