USŁUGA

Usługi są działalnością służącą zaspokajaniu potrzeb ludzkich, która nie wytwarza nowych dóbr gospodarczych. Większość z nich adresowana jest do konsumentów. Stanowią je usługi materialne, czyli czynności skierowane na przedmioty (np. transport, łączność, handel), oraz usługi niematerialne (osobiste), obejmujące działania zaspokajające potrzeby fizyczne i psychiczne człowieka (np. edukacyjne, hotelarskie). Z kolei usługi ogólnospołeczne dotyczą działań na rzecz całej gospodarki narodowej i społeczeństwa (np. finansowe, komunalne). Obok nich występują usługi na rzecz producentów i biznesu (np. wynajem sprzętu, prace badawczo-rozwojowe). Część usług jest świadczona w ramach działalności gospodarczej - są to tzw. usługi rynkowe. Usługi nierynkowe obejmują usługi indywidualne i te, które wynikają z funkcji państwa (np. ochrona zdrowia, edukacja). 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 290.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:49