MAPA SPOŁECZNA

Mapy społeczne to opracowania kartograficzne przedstawiające rozmieszczenie oraz cechy ilościowe i jakościowe ludności, a także zagadnienia związane z osadnictwem i życiem w społeczeństwie. Wśród map społecznych moża wyróżnić cztery główne grupy map: ludnościowe, osadnictwa, zagadnień społecznych oraz społecznej organizacji przestrzeni. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 234.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:47