RELACJE POWIĄZAŃ

Relacje powiązań (wpływ i oddziaływanie) są wyrażane za pomocą linii oznaczających połączenia dwóch punktów lub punktu z określoną powierzchnią, czyli za pomocą metody kartodiagramu liniowego. Zbiór linii powiązań informuje o zasięgu wpływu, jakie wywiera dany obiekt (miejsce) na swoje otoczenie. Mogą to być np. obszary oddziaływania centrów handlowych, zasięg szkół, obszary objęte usługami medycznymi lub stacjami uzdatniania wody pitnej. Granice takich obszarów mogą być zaznaczone za pomocą metody zasięgów. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:46