SĄSIEDZTWO

Sąsiedztwo jest wyrażane za pomocą współczynnika najbliższego sąsiada, a także za pomocą ekwidystant, które wyznaczają sąsiedztwo obiektów w określonych przedziałach odległości. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 121.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:45