RELACJE PRZESTRZENNE

Obejmują następujące właściwości zjawisk występujących w przestrzeni geograficznej: stopień rozproszenia lub skupienia na danym obszarze (gęstość), odległość między różnymi obiektami, sąsiedztwo obiektów względem siebie oraz powiązania między obiektami. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 120.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:42