HISTOGRAM

Histogram, czyli wykres częstości, jest tworzony na podstawie danych z szeregu rozdzielczego. Na osi poziomej są odkładane wartości cechy podzielone na klasy, na osi pionowej jest oznaczona liczebność lub częstość ich wystąpień. Wykres ma formę słupków o szerokości wyznaczonej przez rozpiętość klasy i wysokości określonej przez liczebność (lub częstość) występowania elementów z danego przedziału wartości. Sąsiednie słupki mają wspólne boki lub łączą się ze sobą tworząc wykres schodkowy. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 60.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:07