AGREGACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

Polega na łączeniu określonej grupy obiektów w jedną całość lub zastąpienie jej jednym obiektem. Agregacja elementów rozproszonych, zarówno punktowych, liniowych, jak i powierzchniowych, może przebiegać w dwojaki sposób. Pierwsze rozwiązanie polega na wyborze jednego lub kilku obiektów, które będą reprezentować zbiór, a więc na zastąpieniu zbioru elementów jednym punktem, linią lub powierzchnią. Drugie rozwiązanie jest związane z przejściem z odniesienia punktowego lub liniowego na odniesienie powierzchniowe. Polega ono na wyznaczeniu obszaru, na którym występują obiekty rozproszone, czyli otoczeniu zbioru punktów lub linii granicą zasięgu. W obu przypadkach atrybuty obiektów nie ulegają zmianie. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 53.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 11 Styczeń, 2016 - 11:00