JEDNOSTKI TERYTORIALNE WYZNANIA

Terytorium, na którym zamieszkują wyznawcy określonej religii, związku wyznaniowego. W większych wyznaniach jednostki te tworzą układ hierarchiczny np. parafie (gminy, zbory), dekanaty, diecezje (okręgi), prowincje (metropolie), zróżnicowany ze względu na zasięg terytorialny i pełnione funkcje.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 22:19