JEDNOSTKA INSTYTUCJONALNA

Podmiot prowadzący działalność produkcyjną (wytwarzający wyroby lub świadczący usługi), posiadający autonomię podejmowania decyzji w zakresie swej działalności oraz prowadzący księgi rachunkowe (pełny zestaw rachunków). W gospodarce narodowej funkcjonują dwa typy jednostek instytucjonalnych: osoby lub grupy osób tworzących gospodarstwa domowe oraz podmioty mające osobowość prawną lub powołane na podstawie przepisów prawnych, które prowadzą działalność na własny rachunek.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 22:21