TRUDNOŚĆ PYTANIA

"Przez trudność pytania rozumie się tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w procesach psychicznych respondenta, przede wszystkim intelektualnych, założonych przez badacza w normatywno-opisowym modelu przebiegu tych procesów prowadzących do uformowania prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie. Trudność pytania jest tym większa, im większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się owych zakłóceń."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz A. Rostocki, Bezradny respondent. Trudność pytań w wywiadzie kwestionariuszowym, Łódź: Wyd. UŁ, 1992, s. 50.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): WYWIAD
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 14:55