METAFORA

Wg Thomasa S. Kuhna (2000): "[Richard] Boyd rozpoczyna swój wywód od uznania <interakcyjnej> koncepcji [Maxa] Blacka. Jakkolwiek metafora funkcjonuje, ani nie zakłada ona, ani nie dostarcza listy kryteriów, ze względu na które porównywane przedmioty miałyby być do siebie podobne. Przeciwnie, zarówno Black jak Boyd sugerują, iż czasem (a może zawsze) odkrywczy jest pogląd, zgodniez którym metafora rodzi  lub  wywołuje podobieństwa, od których zależą jej funkcje. Z poglądem tym zgadzam się (...) Ponadto, co ważniejsze, całkowicie zgadzam się z twierdzeniem, iż niedookreśloności metafory odpowiada ważny (i ścisły jak mniemam) proces wprowadzania, a następnie stosowania terminów naukowych. (...) W tej kwestii poszedłbym jednak o krok dalej od Boyda. Jego mianowicie zdaniem odwołania się do metafory w nauce dotyczą zazwyczaj tylko terminów teoretycznych. Otóż sądzę, że ma to miejsce również w przypadku tak zwanych terminów obserwacyjnych, np. <odległość>, <czas>, <siarka>, <ptak> czy <ryba>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Thomas S. Kuhn, Droga po strukturze, Warszawa: Wyd. Sic!, 2003, tłum. Stefan Amsterdamski, ss.181-182.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 17 Grudzień, 2015 - 12:14