TEORIA

Wg  Thomasa S.Kuhna (2000): "Wyrażenie <brak wspólnej miary> znaczy tu tyle co <brak wspólnego języka>. Teza, iż dwie teorie są niewspółmierne, znaczy zatem, że nie ma jakiegoś neutralnego języka, na który obie teorie, traktowane każda jako zespół zdań, dałyby się przełożyć bez straty."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Thomas S. Kuhn, Droga po strukturze, Warszawa: Wyd. Sic!,2003, tłum. Stefan Amsterdamski, s.37.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): NAUKA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRAKTYKA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 16 Grudzień, 2015 - 14:31