EUROPA WSCHODNIA

Wg Jana Pakulskiego i Johna Higleya (1992): "Pojęcie Europa Wschodnia odnosi się do narodów dzielących raczej wspólne losy polityczne niż położenie geograficzne. Ograniczamy tu uwagę do tych formalnie niepodległych przed 1989 rokiem krajów, w których powojenne reżymy polityczne uformowały się pod bezpośrednim wpływem radzieckim. Następstwem tego była nie tylko polityczna zależność od ZSRR, ale także elity władzy spojone ideologią marksistowsko-leninowską, partokratyczny system polityczno-administracyjny i centralnie sterowana gospodarka."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Jan Pakulski, John Higley, Rewolucje i transformacje elit władzy w Europie Wschodniej, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 2, 1992, ss.19-20.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 5 Grudzień, 2015 - 19:58