PREKARIAT

kategoria społeczna charakterystyczna dla okresu późnego kapitalizmu zaproponowana przez Guya Standinga. Prekariusze to osoby zatrudnione na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Samo słowo jest neologizmem powstałym z połączenia dwóch słów: precarious (ang. niepewny) ze słowem proletariat. (...) Standing (...) w książce „The Precariat: The New Dangerous Class‭” („Prekariat: nowa niebezpieczna klasa”)[2]  charakteryzuje prekariat jako ludzi pozbawionych siedmiu gwarancji zatrudnienia:

  1. gwarancji rynku pracy, czyli odpowiednich możliwości pracy;
  2. gwarancji zatrudnienia –  czyli odpowiedniej ochrony pracownika przed zwolnieniem i stosownego dostosowania w tym względzie przepisów prawnych;
  3. gwarancji pracy –  czyli gwarancji związanej z wykonywaniem danej pracy, z pewnością wykonywania takich, a nie innych obowiązków;
  4. gwarancji bezpieczeństwa w pracy –  czyli szeroko pojętej ochrony zdrowia pracownika;
  5. gwarancji reprodukcji umiejętności –  czyli zapewnienia nauki zawodu, szkoleń i właściwego wykorzystania nabytych umiejętności w pracy;
  6. gwarancji dochodu –  czyli dopasowanej do wykonywanej pracy stałej pensji;
  7. gwarancji reprezentacji –  czyli gwarancji przedstawicielstwa interesów pracownika, na przykład do bycia członkiem niezależnego związku zawodowego[3].

Autor wyróżnia trzy aspekty, które charakteryzują prekariat[4]:

  1. szczególne stosunki produkcji: niestabilność zatrudnienia, brak tożsamości zawodowej, konieczność wykonywania pracy poniżej poziomu wykształcenia, konieczność pracy także poza godzinami pracy zawodowej;
  2. szczególne stosunki dystrybucji: brak/utrudniony dostęp do świadczeń (emerytury, świadczenia chorobowe itp);
  3. szczególny stosunek do państwa: postępująca utrata praw politycznych i socjalnych.

(...) Kwestia istnienia prekariatu jest obiektem sporu wśród ekonomistów, część z nich kwestionuje sensowność wyróżniania tej klasy społecznej[4]. więcej

(drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Prekariat" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRACA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 17 Listopad, 2015 - 13:49