MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 (...) w najprostszym ujęciu: social media to społeczne środki przekazu. A w szerszym: social media to podlegające społecznej kontroli środki przekazu, które mogą być wykorzystywane na dowolną skalę. Zawierają zarówno treść przekazu jak i możliwe punkty widzenia odnoszące się do informacji. Charakterystyczne cechy social media:

 • mogą być wykorzystywane na dowolną skalę
 • środki wytwórcze są dostępne dla każdego zainteresowanego
 • publikacja informacji jest dopiero początkiem procesu mediowego
 • pierwotna informacja może być modyfikowana w nieskończoność
 • dostęp do tworzenia i odbioru treści w jest wolny
 • bez społecznego współuczestnictwa idea social media nie może być realizowana
 • na finalną wartość informacji bezpośrednio wpływa uczestnictwo tej grupy społecznej (społeczności), która rzeczywiście skupiona jest wokół poruszanego tematu
 • każdy zainteresowany ma w każdym momencie dostęp do treści swoich i innych współtwórców oraz ma możliwość odnoszenia się nie tylko do podstawowej treści ale i do wkładu innych twórców
 • brak koordynacji pomiędzy twórcami
 • wszystkie elementy będące wynikiem procesu tworzenia (współtworzenia) treści nie są usuwane i są stale dostępne.
 • treści rozprzestrzeniane są poprzez społeczną interakcję (co bezpośrednio przekłada się na skalę dystrybucji każdej z informacji)
 • opóźnienie pomiędzy wytworzeniem treści a ich publikacją jest ograniczone do minimum (odbywa się bez opóźnienia)
 • niewymuszony sposób powstawania treści.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji(elektroniczne): Definicja social media
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 13 Listopad, 2015 - 15:10