WIEK

Podstawowa cecha demograficzna rozumiana na ogół jako okres od urodzenia do momentu obserwacji, mierzona w skończonych jednostkach czasu. W praktyce statystycznej dane dotyczące wieku prezentowane są w latach ukończonych.

 Stan na 12.11.2015 rok.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Wiek" w Słowniku pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 12 Listopad, 2015 - 14:06