DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczona dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. 
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych; 
3) osób przewlekle psychicznie chorych; 
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Stan na 22.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 15:10