AKT KOMUNIKACJI

Wg Andrzeja Piotrowskiego i Marka Ziółkowskiego (1976): "Stwierdźmy ogólnie, że skoro akty komunikacji to szczególne przypadki ludzkich interakcji - to, ex definitione, wszelkie pojęcia z tym aktem związane, jak znak (komunikat), znaczenie, kod, nadawca (twórca znaku), odbiorca itd. mogą być analizowane jedynie w konkretnej sytuacji społecznego działania. Tłumaczenie wszelkich zjawisk semiotycznych musi być zatem socjologiczne; jest to w naszym przekonaniu jedyna droga do pełnego naświetlenia całości semiotycznej problematyki."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa: PWN, 1976, s.25.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE, Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOD JĘZYKOWY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 4 Styczeń, 2018 - 15:10