MIGRACJA

Wg Josepha Mangalama (1969): "Migracja jest to względnie stałe przeniesienie się zbiorowości, zwanej migrantami, z jednego miejsca w przestrzeni geograficznej do innego, popzedzone procesem decyzyjnym opartym o shierarhizowany system wartości i celów, zakończonym zmianą systemu interakcyjnego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Joseph Mangalam, Human Migration, Lexington: University of Kentucky Press, 1969, s.8.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 7 Listopad, 2015 - 10:12