TOPOS

Wg Martyna Hammersleya i Paula Atkinsona (1995): "Jako termin retoryki klasycznej topos może być wyjaśniony słowem <powszechnik>.Jest to figura retoryczna, za pomocą której, wykorzystując szeroko rozpowszechnione opinie lub dobrze znane przykłady, zabiega się o zrozumienie i związek z czytelnikiem lub słuchaczem. W pisarstwie naukowym efekt toposu osiąga się często za pomocą <oczywistych wzmianek>."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka, 2000, ss. 257-258.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 19:00