STRUKTURA

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (1968): "[z łaciny] (...) kategoria metodologiczna niejednolicie rozumiana i definiowana. W najogólniejszym sensie struktura oznacza rozmieszczenie elementów składowych (części) oraz zespół relacji między tymi elementami, charakterystyczny dla danego układu (obiektu, zbioru obiektów, systemu, całości); w sensie węższym - sam sposób (zasady) przyporządkowania wzajemnego elementów składowych i połączenia ich w pewną całość lub też sam zespół (system) zależności pomiędzy elementami danego układu (obiektu) oraz pomiędzy poszczególnymi elementami a całością układu. Wieloznaczność terminu "struktura" jest związana z odnoszeniem go zarówno do zbiorów w sensie dystrybutywnym, jak i do zbiorów w sensie kolektywnym.(...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1968, t.11, s.57.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): STRUKTURALIZM
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 30 Październik, 2015 - 08:30