CUDZOZIEMCY

Osoby nieposiadające obywatelstwa kraju, w którym przebywają.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe zaliczani są do ludności Polski, natomiast pozostali (bez względu na okres przebywania) są traktowani jako imigranci przebywający w Polsce czasowo (nie są zaliczani do ludności Polski).

 Stan na 26.10.2015 r.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Cudzoziemcy" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 19:24