CZASOPISMO

Wydawnictwo ciągłe publikowane pod tym samym tytułem w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu, w okresie nie ograniczonym z góry; poszczególne zeszyty są numerowane kolejno lub każdy zeszyt jest datowany.

Stan na 22.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Czasopismo" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 26 Listopad, 2013 - 15:07