TOPOGRAFIA

Andrzej W. Różycki (1990): "Topografia zajmuje się pomiarami terenowymi mającymi na celu scharakteryzowanie ogółu zjawisk występujących na powierzchni ziemi. Dla osiągnięcia tych celów posługuje się różnorodnymi metodami pomiarowymi, w tym geodezją i fotogrametrią, które prowadzą do opracowania mapy treści sytuacyjnej i ukształtowania morfologicznego terenu."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Andrzej W. Różycki, Podstawy topografii. Skrypt dla studentów Wydziału Geologii, Warszawa: Wyd. UW, 1990, s. 9.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 6 Listopad, 2015 - 19:20