QUANTUM GIS

Wojciech Krasowski, bd:"Quantum GIS jest oprogramowaniem udostępnianym na licencji Open Source (GNU GPL), a więc z dostępem do kodu źródłowego. Może być rozwijany zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy komercyjne. Program zaczął powstawać w 2002 roku jako odpowiedź na brak wydajnego systemu geoinformacyjnego działającego na platformie Linux [27]. Wersja 1.0.0 ukazała się w 2009 roku. Aplikacja jest tworzona w języku C++ [26]. Posiada rozbudowane możliwości wczytywania, wizualizacji, przetwarzania, zarządzania i zapisu danych przestrzennych. Bazując na bibliotekach GDAL/OGR, aplikacja obsługuje wiele formatów danych, zarówno wektorowych, jak i rastrowych, w związku z czym jest bardzo konkurencyjna w stosunku do oprogramowania komercyjnego. Pod względem funkcjonalności, szczególnie w zakresie dostępnych narzędzi, ustępuje jeszcze innym aplikacjom geoinformacyjnym. Brakuje między innymi rozbudowanego modułu do algebry map (niska funkcjonalność wtyczki RasterCalc 1.3), posiada ograniczenia w zakresie funkcji Złącz atrybuty lub Złącz atrybuty przez lokalizację (m.in. trudności w łączeniu wielu tabel). Niemniej jego nieustanny rozwój skutecznie niweluje te różnice. W efekcie QGIS może być z powodzeniem stosowany zarówno w celach edukacyjnych, jak i przy profesjonalnych przedsięwzięciach [27]. Quantum GIS rozwijany jest przez programistów z kilkudziesięciu krajów [28], którzy co jakiś czas spotykają się na tzw. Hackfestach, między innymi we Wrocławiu, gdzie kilka dni i nocy poświęcają rozbudowie i porządkowaniu struktury aplikacji tak, by czynić ją coraz użyteczniejszą i bardziej konkurencyjną na rynku [29]. Jednak każdy zainteresowany znający środowisko programistyczne QGIS może go rozwijać. Funkcjonalność QGIS oparta jest na systemie wtyczek (Plugins) tworzonych w języku Pyton (aplikacja PyGIS). Umiejętność posługiwania się tym środowiskiem programistycznym umożliwia tworzenie własnych narzędzi, zależnie od potrzeb oraz ich udostępnianie w ramach instalatora wtyczek innym użytkownikom na całym świecie [30]. Wtyczki dostępne są w dwóch typach repozytoriów: oficjalnym oraz nieoficjalnych, prowadzonych przez użytkowników programu w różnych częściach świata, przygotowujących często wyspecjalizowane, branżowe wtyczki [30]. W repozytoriach nieoficjalnych (uzupełniających, wspierających) znajdziemy zatem między innymi wtyczkę do wyświetlania stratygrafii (Arpat), do generalizacji przebiegu linii wg algorytmu Douglasa-Peuckera [1] (DP Symplify), kalkulator rastrowy (RasterCalc), Przestrzenną Analizę Danych dla Zbiorów Punktów (SDA4PP), czy generator znaku wodnego (Watermark Plugin). Quantum GIS jest jednym z najpopularniejszych programów geoinformatycznych na licencji Open Source [28]. Wśród przedsiębiorstw korzystających z tej aplikacji wymienia się: NASA, Boeinga, Siemensa czy Adobe [27]. Aktualnie dostępna jest wersja QGIS 1.6.0. o nazwie Copiapó. W niniejszym projekcie wykorzystano jednak wersję 1.5.0, ponieważ w czasie prowadzonych prac była to ostatnia, rozwinięta (nietestowa), wersja aplikacji."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Lipiec, 2015 - 14:03