BADANIA STOSOWANE

Prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań podstawowych bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych. Wynikami badań stosowanych są modele próbne wyrobów, procesów czy metod. 
Przykłady badań stosowanych: 
1. Identyfikowanie przeciwciał związanych z konkretnymi chorobami; 
2. Analiza czynników środowiskowych prowadzona w kontekście oceny programów nauczania mających na celu zniwelowanie szkodliwego wpływu tych czynników na zdolność uczenia się młodzieży; 
3. Analiza zróżnicowań regionalnych i innych danego języka prowadzona w celu określenia wpływu czynników geograficznych i/lub społecznych na rozwój tego języka. (zachowana interpunkcja - BK)

Stan na 22.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Badania stosowane" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 05:20