AKT

Wg Słownika terminologicznego sztuk pięknych: "w sztukach plastycznych przedstawienie nagiej postaci ludzkiej. Akt może być samodzielnym tematem, przedstawieniem wchodzącym w skład kompozycji, studium przygotowawczym lub pomocniczym w toku pracy nad określoną kompozycją bądź przedmiotem nauki w szkołach artystycznych. Akt pojawił się od paleolitu młodszego w drobnej rzeźbie i reliefach skalnych, w rysunku i malarstwie; przełomowe znaczenie w sztuce miało przedstawienie aktu w starożytnej rzeźbie greckiej, która ustaliła proporcje ciała ludzkiego. (...) Akt jako studium ciała konkretnego żywego modela powstał w okresie renesansu i stał się jednym z głównych tematów sztuki baroku, klasycyzmu, romantyzmu i sztuki nowoczesnej; studium aktu było odtąd niezbędnym elementem wykształcenia zawodowego artysty". 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (red.), Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN, 1996, s. 6.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 25 Listopad, 2013 - 05:00