MUZEALIA

Są to przedmiot[y] o trwałej wartości kulturowej (historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej), politycznej lub społecznej, podlegający ochronie prawnej i należący do zbiorów muzealnych, tzn. objęty inwentarzem zabytków w muzeum. Muzealia zostały pogrupowane według działów (dyscyplin) zależnie od dziedziny, do której należą i prezentowane są w formie ekspozycji działowych lub tematycznych.

Stan na 12.01.2011 r.

Przedmioty o trwałej wartości kulturowej (historycznej, naukowej, poznawczej, estetycznej), politycznej lub społecznej, podlegające ochronie prawnej i należące do zbiorów muzealnych, tzn. objęte inwentarzem zabytków w muzeum. Zgodnie z ustawą o muzeach, muzealiami są "rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów".

Stan na: 22.11.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): 2) hasło "Muzealia" w Słowniku Pojęć GUS
Źródło definicji (papierowe): 1) Kultura w 2009 roku, Warszawa: GUS, 2010, s.175.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 27 Listopad, 2013 - 16:13